Karriärplanering & Arbetslivs orientering

Tillsammans skapar vi jobb & investerar i människan

Vårt team med sin breda kompetens jobbar professionellt, processinriktat och lösningsfokuserat i mötet med individen/deltagaren. Hos oss möter du ett team med bred, gedigen kompetens, hög tillgänglighet, personligt intresse.  Vi erbjuder både praktisk kompetenshöjning i yrkeskunnande och personlig utveckling för att bli stärkt som individ kring självbild och självförtroende. Vi jobbar efter vetenskapliga och strukturerade arbetsmetoder som har sin grund i teorier om salutogent förhållningssätt.                                                                                                                                                               

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Vi har därför fokus på de faktorer och orsaker som ger välbefinnande och påverkar hälsan i positiv riktning. Det gör vi genom att jobba aktivt utifrån konkreta metoder, för att deltagarna ska vara delaktiga och ta del av meningsfulla aktiviteter och uppgifter. Så att deltagarens känsla av sammanhang (kasam) stärks.                                                                                                                            

Beroende på individens behov finns möjlighet att jobba med både praktiska och teoretiska inslag inriktat på arbetsliv och arbetsmarknad.

 
 
.
Föregående bild
Nästa bild

Arbetslivsorientering

Bastjänsten erbjuder arbetsorientering och arbetsträning i reell produktionsmiljö, med kundkontakter. Där handledare finns att tillgå på varje arbetsenhet, som introducerar deltagaren och ger relevant stöd.

 

Syfte

Genom att finnas i ett sammanhang med arbetskamrater och en reell arbetssituation skapas:

  • struktur i vardagen
  • meningsfullhet
  • referensramar
  • ett avstamp mot arbete
  • Få färska referenser i CV:n

Du kan orientera dig inom ett eller flera yrken. Utifrån erfarenhet och utvärdering har vi sett att individens självbild och självförtroende stärks, genom meningsfulla arbetsuppgifter i en reell arbetsmiljö. Du får också referensramar, som ger en aktuell bild av förväntningar och krav på arbetsmarknaden och hur man kan bygga på sin anställningsbarhet, för komma närmare arbete.

Föregående bild
Nästa bild

Karriärplanering

Vad har du för preferenser – intressen – resurser?  Vill du ta reda på det, kan vi erbjuda fördjupad vägledning i grupp och individuellt. Du fördjupar dig i hur du använder dina resurser och kompetens.

Det skall ge ett breddad perspektiv kring arbetsmarknad. Vi jobbar med välgrundade metoder och verktyg för karriärplanering och yrkesvägledning som ger en god bild av hur egna intressen och förmågor kan leda vidare i karriären eller omsättas i ett klokt yrkesval och nya möjligheter.

Tjänsterna upphandlas av privat eller offentlig verksamhet. För mer info kontakta Christina Södergren Nilsson 0520-66 38 34